Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) har nio utpekade stomnätskorridorer med en europeisk koordinator för respektive korridor, vilka arbetar för att främja korridorens utveckling. EU-kommissionen har nyligen utsett ett antal nya, samt förlängt mandatet, för några av de sittande koordinatorerna.  Pat Cox, europeisk koordinator för stomnätskorridoren ScanMed, är en av de som fått förlängt mandat.

Förordningen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T, reglerar den gemensamma transportinfrastrukturen i EU. Finansieringsverktyget för att uppfylla TEN-T förordningens mål och för genomförande av projekt är Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. I CEF definieras de högst prioriterade långdistansflödena och det finns nio stycken utpekade stomnätskorridorer, som var och en har en europeisk koordinator som arbetar för främjandet av respektive korridors utveckling. 

Pat Cox, europeisk koordinator
för ScanMed-korridoren

EU-kommissionen presenterade nyligen tre nya koordinatorer samt meddelade att ett antal av de sittande europeiska koordinatorerna har fått förlängt mandat. En av dem är Pat Cox, europeisk koordinator för stomnätskorridoren ScanMed, den korridor som berör Sverige och som sträcker sig från Skandinavien till Medelhavet. Stomnätskorridorerna är de högst prioriterade transportstråken i Europa, med målet att bättre länka samman Europa. Koordinatorernas roll är att planera och utveckla infrastrukturen utifrån behov och tillgängliga resurser. Stomnätskorridorerna omfattar alla trafikslag (vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjötransportvägar och flygplatser).

De av EU-kommissionen utsedda europeiska koordinatorer som fått förlängt mandat är:

 • Pat Cox – Scandinavian-Mediterranean Corridor
 • Mathieu Grosch – Orient/East-Med Corridor
 • Catherine Trautmann – North Sea-Baltic Corridor
 • Paweł Wojciechowski – Rhine-Alpine Corridor
 • Péter Balázs – North Sea- Mediterranean Corridor
 • Karla Peijs – Rhine-Danube Corridor
 • Carlo Secchi – Atlantic Corridor
 • Kurt Bodewig, Motorways of the Sea, MoS (tidigare koordinator för Baltic-Adriatic)
 • Karel Vinck – European Rail Traffic Management System, ERTMS (går i pension till årsskiftet)

De tre nya europeiska koordinatorerna är:

 • Iveta Radicová (Slovakiens tidigare premiärminister) – Mediterranean Corridor
 • Anne Elisabet Jensen (före detta EU-parlamentariker) – Baltic-Adriatic Corridor
 • Matthias Ruete (före detta generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för transport, DG MOVE) – ERTMS (börjar 1 januari 2019)

Läs mer om de europeiska koordinatorerna här