Varaždin län, beläget i norra Kroatien, har lanserat två nya projekt där gränsöverskridande samarbete för aktiv turism möter kulturarv och mattraditioner samt avancerad teknologi.  De två projekten vänder sig främst till organisationer som arbetar med just dessa områden och utveckling av turism på regional nivå. Länet välkomnar nu intressenter att höra av sig.

Det första projektet syftar till att skapa ett innovativt och unikt gränsöverskridande samarbete för ökad turism, som på sikt kan växa till att bli en plattform i spridningen av länets kulturarv och mattraditioner. Plattformen är tänkt att etableras via ett gastronomisk och kulturellt centrum i Saulovec slott, Kroatien.

Projektet är tänkt att kombinera infrastrukturella och mjuka aktiviteter för att skapa en unik attraktion där dåtid, nutid och framtid kan mötas. Detta för att bättre kunna främja just länets gränsöverskridande kulturarv och mattraditioner.

Det andra projektet söker utveckla och kombinera olika typer av avancerad teknik för att kunna bidra till en ökad turism, där fokus kommer att ligga på att personifiera upplevelsen för individen efter dess preferenser.

Likt det första projektet finns det även i det andra en bakomliggande vilja till att främja Varaždin länets kulturarv och traditioner på regional nivå. Den avancerade teknologin ses som viktiga verktyg för att kunna göra detta och för att på sikt även skapa en mer hållbar form av turism.

Varaždin län tar gärna en ledande roll i det kommande projektarbetet och välkomnar intressenter med relevant bakgrund och struktur att söka kontakt.

För mer information

Projektens planerade längd: 20 månader.

Planerad budget för projekt 1 och 2:  1.500.000 euro.

För mer information om det första projektet, klicka här.

För mer information om det andra projektet, klicka här.

Besök gärna Kroatiens regionalkontors hemsida för kontaktinformation, här.