Partnersök – samarbeten inom smart specialisering med regioner i Latinamerika

EU-programmet IUC-LAC söker partners till samarbetsprojekt mellan europeiska och latinamerikanska regioner avseende deras smarta specialiseringsstrategier. Deltagande regioner får experthjälp att identifiera gemensamma samarbetsområden tillsammans samt möjligheter att bilda nya interkontinentala partnerskap.

EU-programmet ‘International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean’ (IUC-LAC) söker europeiska partners till samarbetsprojekt vilket parar ihop europeiska regioner med latinamerikanska i syfte att stärka samarbeten inom smart specialisering mellan EU:s och Latinamerikas regioner och städer. Programmet består av tre huvudsakliga komponenter och ämnar stärka samarbeten avseende (1) strategier för hållbar utveckling (2) insatser för att motverka klimatförändring (3) prioriteringar för lokal och regional utveckling. För nuvarande kan partnerskap bildas med sex regioner från antingen Peru, Argentina eller Mexiko.

Deltagande regioner får assistans av experter att identifiera gemensamma samarbetsområden mellan de europeiska och latinamerikanska regionerna och får vid ett senare tillfälle besök av en delegation från den latinamerikanska partnerregionen. IUC-LA-programmet kommer även att stå för resekostnaderna till den latinamerikanska regionen för en delegation på upp till fyra personer för att fastställa samarbetsavtal.

Sista ansökningsdag är den 8e maj 2018.

För mer information och för ansökan, besök www.regional-coop.com  

För mer information om de deltagande latinamerikanska regionerna, klicka här

2018-04-19T08:02:37+02:00 2018-04-18|