Partnersök inom Erasmus+: Attrahera unga till jordbrukssektorn

Asmildkloster lantbruksskola i Viborg, Danmark, söker partners till ett Erasmus+-projekt som syftar till att skapa utbyte av goda exempel kring att attrahera unga att söka sig till lantbruksyrken. Partnersöket riktar sig mot skolinstutitioner för ungdomar i åldern 14–16, studievägledare, intresseorganisationer, lantbrukare, lantbruksföretag och beslutsfattare. Sökande från Sverige uppmuntras särskilt. Deadline för intresseanmälan är 1 juni 2019.

Asmildkloster lantbruksskola i Viborg, Danmark, söker partners för ett projekt inom Erasmus+ programområde 2: samarbete för innovation och utbyte av goda exempel. Syftet med projektet är att skapa utbyten av goda exempel kring att attrahera unga att söka sig till lantbruksyrken. Projektidén baseras på en rapport från den danska motsvarigheten till Jordbruksverket, som beskriver att vart tredje företag/producent i lantbrukssektorn är i behov av kvalificerad arbetskraft. Samtidigt visar rapporter att unga sysslolösa (15–24 år) i Danmark ökar kraftigt. Asmildkloster lantbruksskola har identifierat att utmaningen att locka unga till lantbrukssektorn finns i hela EU. Asmildkloster lantbruksskolas ambition är därför att, tillsammans med minst tre projektpartners från olika europeiska länder, utveckla ett projekt för utbyte av goda exempel för att attrahera fler unga till lantbrukssektorn.

Partnersöket ämnar hitta partners inom skolinstutitioner för ungdomar i åldern 14–16 år (högstadiet, gymnasieskola och inom yrkesutbildning) men också yrkesvägledare och intresseorganisationer. Lantbrukare, lantbruksföretag och beslutsfattare är också välkomna med intresseanmälningar. Sökande från Sverige uppmuntras särskilt att komma med intresseanmälningar.

Deadline för intresseanmälan är 1 juni 2019 och intresset ska meddelas till Susanne Joel på Asmildkloster lantbruksskola. Deadline för projektansökan till Erasmus+ är i mars 2020.

sjp@asmildkloster.dk

0045 8667 3222

eller 0045 2337 5028

 

Mer information

Partnersöket i sin helhet

2019-04-30T14:42:05+02:00 2019-04-30|