Ett franskt företag placerat i Occitanie letar efter partners för nästa Horisont 2020-utlysning: SU-INFRA01-2018-2019-2020. Utlysningen fokuserar på att skydda viktig infrastruktur i samhället för att garantera europeiska medborgarnas säkerhet. Intresseanmälan för att bli partner i projektet stänger den 30 mars.

Infrastruktur som är viktig i samhället, exempelvis vattensystem, energiinfrastruktur, transportinfrastruktur, kommunikationsinfrastruktur, finansiell infrastruktur och samt myndigheter, har varit föremål för både fysiska och cyberattacker. Dessa två typer av attacker har under den senaste tiden visat sig ske i en kombination med varandra, på grund av deras beroendeförhållande till varandra. De typerna av attacker utgör hot mot det europeiska samhället. För att tackla denna utmaning behövs ett omfattande och installationsspecifikt tillvägagångssätt för att säkra installationer, anläggningar och system.

För att möta nedskärningar i budgeten inom detta område bör de nya metoderna, för att uppnå tillräckligt hög säkerhet, vara mer kostnadseffektiva, automatiserade och regelrätta.

Projektförslag för denna utlysning bör innehålla: prognoser, bedömning av fysiska och cyberrisker, förebyggande, detektering, åtgärder, och vid misslyckande: förmildring av konsekvenser (inklusive nya installationsdesigner). Förslagen bör även täcka snabb återhämtning efter incidenter över infrastrukturens livslängd med sikte på att uppnå säkerhet och robusthet för alla funktioner som utförs av installationerna, och närliggande befolkningar och miljön.

Projektet som det franska företaget kommer att fokusera på är centralisering, förvaring, indexering av säkerhetsinformation, säkerhetshantering av fysiska hot och cyberhot, hur cyberhot och incidenterna korrelerar, rapportering, analys, kriminalteknik, åtgärder och förmildrande.

Det franska företaget har en stor erfarenhet med projekt inom Horisont 2020.

Partners som söks till projektet är infrastruktursoperatörer, kompetenscenter för AI-forskning, och SCADA-specialister.

Intresseanmälan för att bli partner i projektet är öppen och deadline är den 30:e mars. Mejla christine.guidice@agence-adocc.com för att anmäla er.

För mer information
Läs partnersöket i sin helhet här