Partnersök – Horisont 2020 SC1-BHC-07-2019: regenerativ medicin

Alcalás universitet i Madrid, Spanien, söker partners för att utforska och hitta nya metoder för regenerativ medicin som kan användas vid sjukdomar och tillstånd som drabbar större folkmängder. Projektägaren ämnar söka utlysningen SC1-BHC-07-2019 inom delprogrammet Hälsa, demografiska förändringar, och välmående i Horisont 2020. De partners som söks är teknikleverantörer som kan designa och producera verktyg för biomekanisk elektrostimulering.

I ett av ERRIN publicerat partnersök söker Alcalás universitet i Madrid, Spanien, partners till ett projekt som ämnar söka utlysningen SC1-BHC-07-2019 inom delprogrammet Hälsa, demografiska förändringar, och välmående i Horisont 2020. Utlysningen syftar till att stödja projekt som att forska om och framställa regenerativa metoder. Projekt finansierade inom denna utlysning ska bidra till att erhålla ny kunskap inom området för att sedan föra över den till utvecklingen av innovativa applikationer. Målet är att göra hälso- och vårdsystem samt tjänster mer tillgängliga och effektiva i Europa. Målet är även att förena förbättrad hälsa och hälsosamt åldrande med behovet att utveckla hållbara hälso- och vårdsystem och tillväxtmöjligheter för hälso- och vårdrelaterade industrier.

Intresseanmälan är öppen och deadline för ansökan är 16 april 2019.

Alcalás universitet söker partners i form av teknikleverantörer som kan designa och producera verktyg för biomekanisk elektrostimulering som kan bidra till underhudsimplantation i försöksdjur (gäller råttor och hundar).

Projektens förväntade effekt är:

  • Potentiella nya regenerativa behandlingar för att hantera kliniska behov hos stora patientgrupper som ännu inte adresserats.
  • En förstärkt europeisk position i translationell regenerativ medicin.
  • Nya behandlingar för omfattande folksjukdomar och tillstånd, samt nya utvecklade behandlingsmetoder

För mer information

Läs om partnersöket i sin helhet här
Horisont 2020 – Arbetsprogrammet 2018-2020 för Hälsa, demografiska förändringar, och välmående finns att läsa här

2019-02-06T17:49:28+00:00 2019-02-06|