Den 24 oktober 2019 träffades flera nordiska kommuner, bland annat Örebro kommun, för att initiera ett samarbete inom gröna och innovativa upphandlingar. Syftet med projektet är att bidra till en utsläppsfri marknad för leverering av varor och tjänster. Den 26 mars 2020 kommer deltagarna att anordna en marknadsdialog för att se över hur projektet ska genomföras.

Den 16 december 2019 publicerade kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik (DG CONNECT) en nyhet om att ett antal nordiska kommuner har inlett ett samarbete inom grön och innovativ upphandling. Örebro kommun är en av de kommuner som deltar i samarbetet.

Syftet med projektet är att dessa kommuner ska samarbeta genom offentlig upphandling för att åstadkomma en utsläppsfri marknad för leverering av varor och tjänster. Tidigare exempel så som utsläppsfri konstruktion och utsläppsfria snabbåtar visar att offentlig upphandling är en effektiv metod för att styra om och anpassa marknaden till nya innovationer och tekniker.

Projektet sker inom ramen för det nordiska ministerrådet och det första mötet mellan de deltagande kommunerna hölls i Oslo den 24 oktober, där bland annat projektets mål diskuterades, men också vilka behov och utmaningar som marknaden står inför.

Den 26 mars kommer de deltagande parterna att anordna en marknadsdialog för att efter att ha klarlagt vilka utmaningar och behov som marknaden har, komma fram till hur upphandlingarna ska bidra till en utsläppsfri marknad för leverering av varor och tjänster

För mer information
Klicka här för att läsa kommissionens meddelande om projektet
Klicka här för att läsa mer om projektet hos den norska organisationen Innovative anskaffelser
Klicka här för att läsa mer om projektets syfte och vad som hittills gjorts hos Innovative anskaffelsers projektblogg
Klicka här för att anmäla dig för att få information om den kommande marknadsdialogen