Som respons på EU-kommissionens nyligen presenterade industristrategi bjuder regeringen in till ett skriftligt EU-sakråd. Syftet är att samla ett bredare perspektiv inför regeringens framtida ståndpunkter i EU:s industripolitik. Sakrådet baseras på två frågor och är öppet till den 22 april.

Regeringen bjuder nu in till ett EU-sakråd om EU:s industripolitik för att samla kompetenser, erfarenheter, samt perspektiv inför utvecklandet av ståndpunkter gällande de kommande strategier, förslag och åtgärder som EU-kommissionen presenterade i industristrategin. Områden berörda av industristrategin är bland annat handel, investeringar, den inre marknaden, digitalisering, klimat och konkurrens.

Central Sweden har tidigare skrivit en nyhet om industristrategin med fokus på de delar som kan tänkas vara särskilt relevanta för regional utveckling, så som EU:s innovationsfond, industriallianser och industriforum.

Sakrådet är skriftligt och öppet till och med 22 april 2020. Frågorna att svara på är:

  • Vad anser ni om EU:s industristrategi?
  • Hur ser ni att genomförandet av industristrategin kommer att påverka er organisation/företag/bransch?

För mer information
För regeringens information om och deltagande i sakrådet, klicka här.
Läs Central Swedens nyhet om industristrategin här.