Nytt lagstiftningsförslag mot engångsartiklar i plast

Som tidigare rapporterats vill kommissionen minska plastavfallet i EU genom ny lagstiftning mot engångsartiklar i plast. I lagförslaget som nu presenterades den 28 maj nämns bland annat bomullspinnar/tops, bestick, tallrikar, plastflaskor, sugrör och dryckespinnar, samt plastpinnar som används för ballonger. Kommissionen uppmanar bland annat medlemsländerna att införa pantsystem på plastflaskor och att tillverkarna av plastprodukterna ska täcka in delar av kostnaderna för för avfallshantering och sanering.

Den 28 maj 2018 presenterade kommissionen som väntat ett lagstiftningsförslag för att reducera konsumtionen av engångsartiklar i plast. Det övervägande målet med direktivet är att förebygga plastprodukters miljöpåverkan, särskilt gällande hav, sjöar och vattendrag, samt att främja övergången till en cirkulär ekonomi med innovativa och återanvändbara material. Lagförslaget är en del i arbetet med att genomföra plaststrategin (se länk till sammanfattning nedan), som publicerades i januari.

Kommissionär Frans Timmermans, med bland annat ansvar för hållbar utveckling sade vid presentationen av förlaget att: “Kommissionen har lovat agera i de stora frågorna och överlåta resten åt medlemsstaterna. Plastavfall är onekligen en stor fråga, och EU måste agera samfällt för att lösa problemet, eftersom plastavfall sprids till luften, marken, haven och den mat vi äter. Dagens förslag kommer att minska engångplasten i våra snabbköp genom en rad olika insatser. Vi kommer att förbjuda vissa produkter och ersätta dem med renare alternativ så att konsumenterna fortfarande kan använda sina favoritprodukter”.

 Förslaget innehåller inget regelrätt förbud, men fastslår att ”Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppnå en betydande minskning av konsumtionen av plastprodukter för engångsbruk” inom 6 år efter att direktivet blivit nationell lagstiftning.  Kommissionen meddelar att de har avsikten att få igenom lagstiftningsförslaget innan mandatperiodens slut i oktober 2019. (Det vill säga, antas lagstiftningen av parlamentet och rådet i exempelvis april 2019, innebär det att medlemsstaterna som vanligt har två år på sig att omsätta direktivet till nationell lagstiftning. Därefter har de 6 år, dvs senast april 2027) på sig att åstadkomma den betydande minskningen av plastprodukter för engångsbruk.

Lagstiftningsförslaget nämner bland annat bomullspinnar/tops, bestick, tallrikar, sugrör och dryckespinnar, samt plastpinnar som används för ballonger. Förslaget rör även fiskeredskap, såsom fisknät i plast. Utkastet föreslår också att dryckesbehållare för enstaka bruk ska utformas så att deras lock sitter fast i flaskan. Syftet är också att 90% av plastflaskor med engångsbruk ska samlas in 2025. I Sverige återvanns 2017 84,1 % av alla PET-flaskor enligt pantamera.nu. Pantsystem för plastflaskor återfinns idag framför allt i de nordligare EU-länderna, såsom de baltiska staterna, Tyskland och Nederländerna. Kommissionen föreslår i utkastet att fler EU-länder också ska införa pantsystem, eller att de fastställer separata insamlingsmål för producenterna av plastprodukterna.

Vidare föreslår kommissionen också att tillverkarna av plastprodukterna ska bidra till att täcka kostnaderna för avfallshantering och sanering samt informationskampanjer för bland annat förpackningar och emballage (t.ex. för chips och godis), plastflaskor och muggar, tobaksvaror med filter (t.ex. cigarettfimpar), våtservetter, ballonger och tunna plastkassar.

Mer information från kommissionen finns här.

Sammanfattning av plaststrategin: PM – En Europeisk Strategi för Plast i en Cirkulär Ekonomi

2018-05-28T18:17:51+02:002018-05-28|