EU-kommissionen har antagit nya regler för C-ITS för att utveckla grön, uppkopplad och automatiserad transport i Europa. Tekniken möjliggör bättre kommunikation i trafiken mellan bland annat bilar och trafikljus. De nya reglerna är i linje med Hållbar mobilitet i EU: säker, uppkopplad och ren mobilitet, som innehåller åtgärder för en säkrare, mer uppkopplad och renare mobilitet.

EU-kommissionen har antagit nya regler för att sjösätta C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) i Europa för att utveckla en grön, mer uppkopplad och mer automatiserad transport mobilitet på Europas vägar. Det har gjorts som en del i att förbereda Europa för klimatneutralitet och är i linje med, Hållbar mobilitet i EU: säker, uppkopplad och ren mobilitet, samt är ett steg mot nollvisionen i EU.

Tekniken är ett steg i att möjliggöra bättre kommunikation i trafiken. Från och med 2019 ska nya bilar, trafikskyltar och motorvägar utrustas med den nya tekniken. Tekniken tillåter kommunikation mellan bilar men också infrastrukturen för att öka säkerheten, minska utsläpp och effektivisera trafikflöden. Exempelvis ska bilar kunna kommunicera med trafikljus för att minska tiden bilen står still men också kunna upptäcka stopp i trafiken och eventuella faror. Detaljer kring de nya reglerna fastställer minimikraven för interoperabilitet mellan olika system.

Hållbar mobilitet i EU: säker, uppkopplad och ren mobilitet, är ett förslag vars sista del presenterades i maj 2018 och innehåller olika åtgärder för säker, uppkopplad och ren mobilitet. I delen om säkerhet återfinns EU:s nollvision som ska minska antalet dödsfall och skadade i trafiken från 25,300 dödsfall och 135 000 skadade 2017, till nära noll. Inom ren mobilitet ska främst koldioxidutsläpp från lastbilar minskas samtidigt som det finns ett fokus på en åtgärdsplan för fordonsbatterier. Gällande uppkopplad och automatiserad mobilitet finns en vision om att Europa ska vara världsledande inom automatiserad och uppkopplade mobilitetssystem.

Mer information

Länk till EU-kommissionens nyhet om I-CTS

Länk till pressmeddelande om Hållbar mobilitet i EU: säker, uppkopplad och ren