Nya prioriteringar i Europeiska unionens råd

Det nytillträdda estniska ordförandeskapet har presenterat sina prioriteringar för det kommande halvåret: en öppen och innovativ ekonomi, säkerhet, digital utveckling, och inkluderande och hållbara samhällen.

Ordförandeskapet i Europeiska Unionens Råd (ofta kallat Rådet eller ministerrådet) roterar varje halvår och togs i somras över av Estland. Det estniska ordförandeskapet har nu presenterat sina prioriteringar för det kommande halvåret. De fyra prioriterade punkterna innefattar ett Europa som har en öppen och innovativ ekonomi, är tryggt och säkert, är digitalt utvecklat med fri rörlighet för data, och är inkluderande och hållbart.

I enlighet med dessa prioriteringar kommer Rådet bland annat fokusera på att underlätta uppstarten av nya innovativa företag, ett reformerat gemensamt europeiskt asylsystem, att utveckla möjligheterna för e-handel över gränserna samt att säkra ett hållbart klimat. I Rådet möts medlemsländernas ministrar för att bland annat förhandla och besluta om lagstiftning inom sina politikområden. Ordförandeskapets roll är att leda arbetet och förhandlingarna inom Rådet och påverkar agendan genom sina inledande prioriteringar.

Läs hela nyheten här.

2017-09-06T11:49:33+02:00 2017-09-06|