Under senhösten 2018 publicerades ett antal personliga intervjuer med  teamet bakom Nya Ostkustbanan. En av dessa personer är Eva Björk, Central Swedens kontorchef. Initativet till Nya Ostkustbanan togs 2015 av kommunerna och regionerna längs södra Norrlandskusten som gemensamt bildade ett bolag med syftet att arbeta för ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Bolaget Nya Ostkustbanan utgör en viktig sträcka i den Botniska korridoren och föreslås ingå i ScanMed-korridoren från 2021. 

År 2015 tog kommunerna och regionerna längs södra Norrlandskusten, däribland Region Gävleborg, initiativ till att bilda ett gemensamt bolag med målet att gemensamt arbeta för ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand. Bolaget Nya Ostkustbanan är en viktig delsträcka i den Botniska korridoren och föreslås ingå i TEN-T stomnätskorridoren Skandinavien Medelhavet (ScanMed) från och med 2021. Under senhösten 2018 publicerades ett antal personliga intervjuer med de personer som ingår i Nya Ostkustbanans team, både från medarbetare i de involverade kommunerna och regionerna men även från de två involverade Brysselkontoren (Central Sweden och Mid Sweden). Precis innan jul publicerades en intervju med Central Swedens kontorschef Eva Björk.

På Nya Ostkustbanans hemsida finner ni en intervju med Christoffer Westerberg von Bothmer, infrastrukturstrateg på Region Gävleborg, och kollegorna i bland annat Västernorrland och på Mid Sweden European Office. Klicka här för att läsa dem. På samma sida finner ni även intervjun med Eva Björk, som kan läsas genom att klicka här.