I slutet av maj besökte Ingela Bendrot, vd för Nya Ostkustbanan Bryssel. På dagordningen stod förlängning av ScanMed-korridoren, EU-kommissionens förslag till ny förordning för Fonden för ett samman-länkat Europa samt Nya Ostkustbanan som en viktig länk för att skapa en sammanhängande och välfungerande transportkorridor från norr till söder.

Nya Ostkustbanans vd Ingela Bendrot besökte Bryssel den 28–29 maj 2018 och Central Sweden planerade, tillsammans med Mid Sweden European Office, hennes besök och möten under de två dagarna. På agendan stod bland annat möten med ambassadör Åsa Webber och de båda transportråden vid Sveriges ständiga representation vid EU; Enar Lundgren och Mario Saric. Tillsammans med Mid och Central Sweden träffade även Bendrot Herald Ruijters, direktör med ansvar för investeringar samt innovativa och hållbara transporter, på EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE). På mötet deltog även Jean-Louis Colson, enhetschef på transportnätverks-enheten och Julie Buy, handläggare på enheten för transportinvesteringar på DG MOVE. Diskussionerna kretsade i mångt och mycket runt den av den svenska regeringen föreslagna förlängningen av ScanMed-korridoren och det stundande förslaget till ny förordning för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF, som väntas presenteras den 6 juni. Bendrot hann även med ett möte på INEA, Innovation and Networks Executive Agency, som bland annat ansvarar för det tekniska och finansiella genomförandet av CEF.

Läs mer på Nya Ostkustbanans hemsida här.

Från vänster: Eva Björk, Central Sweden; Lotta Rönström, Mid Sweden; Herald Ruijters, DG MOVE; Ingela Bendrot, Nya Ostkustbanan; Jean-Louis Colson, DG MOVE och Julie Buy, DG MOVE.