Under 2021 kommer fyra nya arbetsgrupper att inrättas inom ramen för Big Buyers for Climate and Environment, som är ett initiativ från EU-kommissionen för att driva efterfrågan på innovativa och hållbara produkter och tjänster i Europa. Lokala och regionala myndigheter är välkomna att delta i arbetsgrupperna. 

Big Buyers for Climate and Environment är ett initiativ från EU-kommissionen som syftar till att främja samarbete mellan stora offentliga köpare i genomförandet av strategisk offentlig upphandling för hållbara lösningar. Inom ramen för Big Buyers inrättas arbetsgrupper som fokuserar på behov som inte är tillgodosedda inom offentlig upphandling. Grupperna träffas regelbundet och består bland annat av lokala och regionala myndigheter och andra inköpsorganisationer. 

Kommissionen vill nu inleda nästa fas i Big BuyersInitiative, efter att lotsningen av tre arbetsgrupper mellan 2019 och 2020 konstaterats framgångsrik. Fyra nya arbetsgrupper kommer att inrättas 2021. En av de nya arbetsgrupperna kommer särskilt att inriktas på icke tillgodosedda behov inom hälso- och sjukvårdssektornFör att delta i dessa ska en behovsbedömning fyllas i. Klicka här för att komma till den. 

Genom att delta i dessa grupper drar deltagarna nytta av ett antal gemensamma aktiviteter, bland annat: 

  • Utbyte av goda exempel med deltagare från hela EU 
  • Gemensam utveckling av upphandlingskriterier och strategier 
  • Få information om den senaste vägledningen och tekniska utvecklingen 

Bakgrund om Big Buyers for Climate and Environment
Big Buyers for Climate and Environment är utformat för att hjälpa till att driva efterfrågan på innovativa och hållbara produkter och tjänster i Europa. EU-kommissionen har gett ICLEI – LocalGovernments for Sustainability och Eurocities i uppdrag att driva partnerskapet Big Buyers for Climate and Environment. ICLEI är ett globalt nätverk för städer och regioner som arbetar med hållbarhet och Eurocities är ett europeiskt stadsnätverk. 

För mer information
Läs mer om initiativet här. 

Kontaktpersoner på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92