INEA har publicerat en ny ansökningsomgång inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF 2019 MAP. Projekt som syftar till att bygga, uppgradera och förbättra den europeiska transportinfrastrukturen kan ansöka om att ta del av den totala budgeten på 1,4 miljarder euro innan den 26 februari 2020.

Europakommissionens genomförandeorgan för innovation och nätverk, INEA, lanserade den 16 oktober 2019 års andra ansökningsomgång för projektstöd inom Fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF. Budgeten för CEF2019 MAP-utlysningen ligger på totalt 1,4 miljarder euro och fördelas ut med syfte att bygga, uppgradera och förbättra europeisk transportinfrastruktur. Bland de prioriterade åtgärderna återfinns:

  • Åtgärder mot flaskhalsar och förbättring av gränsöverskridande sektioner
  • Säkra, hållbara och effektiva transporter
  • ERTMS ombordssystem
  • Intelligenta transportsystem (ITS) för väg
  • Optimering av integration och sammankoppling av transportnoder

Sista dag för att ansöka om projektfinansiering är den 26 februari 2020. Inför detta kommer en webbsänd informationsdag om utlysningen att anordnas av INEA den 7 november. Svenska aktörer med intresse av att ansöka måste förhålla sig till den svenska processen, vilket innebär att ett projekt-pm ska lämnas in till CEF-sekretariatet på Trafikverket senast den 2 december 2019 och den slutgiltiga ansökan ska vara färdigställd och sänd till CEF-sekretariatet senast den 20 januari 2020. Projektförslagen lämnas därefter till regeringen som prioriterar vilka svenska projekt som slutligen ska skickas in till INEA.

För mer information

För mer information om utlysningen, klicka här

För mer information om webbinfodagen, klicka här