Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

För andra gången anordnar Massive Open Online Course, MOOC, en onlinekurs om smart specialisering. Kursen riktar sig till politiker och tjänstemän med ansvar för regionala utvecklingsfrågor samt forskare. Under kursens kommer experter inom området att ge deltagarna en överblick över konceptet smart specialisering samt dess praktiska tillämpning. Kursstart sker den 15:e januari 2018.   

Massive Open Online Course, MOOC, introducerar nu för andra gången en onlinekurs om smart specialisering. Kursen ämnar ge deltagare en överblick över konceptet och tillhandahåller konkreta metoder för att underlätta utformning och implementering av smart specialiseringsstrategier på en regional nivå. Detta görs genom en kombination av föreläsningar, presentationer av fallstudier samt redogörelser av erfarenheter från regionala aktörer som tidigare arbetat med konceptet. Anmälan till kursen öppnar i slutet av november och kursstart är den 15:e januari 2018.

Kursen riktar sig till beslutsfattare och politiker på regional, nationell och internationell nivå samt tjänstemän ansvariga för regionala utvecklingsfrågor. Vidare inbjuds även forskare inom regionala studier, ekonomi och innovation samt teknologiska discipliner att delta. Bland de kursansvariga återfinns Dominique Foray, en professor vid École Polytechnique Fédérale de Lausanne som deltog i expertgruppen som skapade konceptet smart specialisering.

Kursen startar den 15:e januari 2018, sträcker sig över tolv veckor och undervisningsspråk är engelska. Den uppskattade arbetsinsatsen är fyra timmar per vecka och kursavgiften är 350 euro. Dock går det, genom att sprida information om kursen och värva fler regionala deltagare, att få en reducerad anmälningsavgift som uppgår till 250 euro. Mer information om detta återfinns på kursen hemsida.

Smart specialisering
Smart specialisering är ett modernt tillvägagångssätt inom innovation och forskning som anger riktningen för en mer innovativ och smartare europeisk regionalpolitik. Idén bakom konceptet grundas på övertygelsen om att innovationer är grundläggande för att kunna tillföra den dynamik som behövs för regioners och länders fortsatta tillväxt.

Essensen av smart specialisering är att regioner kraftsamlar bakom de, med hänsyn tagen till regionens kompetenser och resurser, mest lovande områdena för tillväxt, innovation och entreprenörskap. Konkret innebär det att regioner ska identifiera sina styrkeområden och resurser och koncentrera dessa till ett antal prioriterade aktiviteter för att på så sätt bli mer konkurrenskraftig och i förlängningen öka sitt välstånd. Begreppet smart specialisering konkretiseras i varje region i en regional innovationsstrategi för smart specialisering (RIS3).

För mer information om kursen, klicka här.

 

2017-11-16T15:50:34+02:00 2017-11-16|