Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

Som i ett led av sitt arbete med att säkerställa att regionala intressen tillvaratas inom EU, anordnar nu Europeiska regionkommittén en ny onlinekurs för att öka regionala tjänstepersoners förståelse för hur de resurser EU har att erbjuda tillvaratas på bästa sätt. Kursen ämnar ge tjänstepersoner allmänna EU-kunskaper samt en överblick över vilka program och finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga. Kursstart sker 15:e januari 2018.

Europeiska Regionkommittén, det EU-organ som ska säkerställa att regionala och lokala intressen tillvaratas i unionen, har nu publicerat en ny, kostnadsfri, onlinekurs för att upplysa regionala företrädare om hur EU:s resurser kan tillvaratas på bästa sätt.

Kursen kommer tillhandahålla deltagarna relevant information om nuvarande och framtida politik och program, såväl som praktiska verktyg och exempel på de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för regional och lokal administrativa nivån. Vidare kommer onlinekursen också ge en överblick över EU-institutionernas funktionssätt, hur EU:s budgetprocesser fungerar samt hur dessa påverkar den regionala nivån. Kursstart sker den 15:e januari 2018.

Kursen riktar sig främst till regionala och lokala tjänstepersoner som genom sitt arbete kommer i kontakt med frågor relaterade till unionen eller som önskar lära sig mer om vilka möjligheter EU erbjuder den subnationella administrativa nivån.

Under sex veckor kommer kursdeltagarna fokusera på ett tema per vecka, och genom videos, webbaserade debatter, presentationer och interaktiv dialog med de kursansvariga kommer de tillskansa sig mer kunskap om EU. I slutet av varje vecka utvärderas vilka kunskaper man tillgodogjort sig under veckans gång. Antalet timmar per vecka som kursdeltagarna bör studera per vecka beräknas till cirka 1,5 timme. Allt kursmaterial kommer finnas tillgängligt under ett år för att säkerställa att kursdeltagarna efter de sex inledande veckorna kan arbeta igenom materialet i sin egen takt.

För mer information om kursen samt registrering, klicka här.

2017-11-23T17:08:23+02:00 2017-11-23|