Den 29 september lanserade EU-kommissionen den europeiska råvarualliansen (ERMA), som är en av åtgärderna inom ramen för den nya industristrategin. Tillsammans med andra viktiga aktörer kommer ERMA arbeta med utmaningen att säkra tillgången till hållbara råvaror, avancerade material och industriell bearbetningskunskap. ERMA kan vara en viktig plattform för de regionala aktörerna att förverkliga ambitioner identifierade i den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3). Från Sverige finns i nuläget 10 företag registrerade, bland andra Boliden, Epiroc Rock Drills, LKAB, Zinkgruvan Mining med flera.

Syftet med den europeiska råvarualliansen (ERMA) är att göra Europa mer ekonomiskt motståndskraftigt genom att bidra till att försörja Europas allt större efterfrågan på kritiska råvaror. ERMA ska därför bidra till utmaningen att säkra tillgången till hållbara råvaror, avancerade material och industriell bearbetningskunskap i linje med EU:s klimatpolitiska mål. ERMA bidrar till att koppla samman privata och offentliga aktörer och medverkar till att översätta potentiella projekt till faktiska aktiviteter. ERMA bidrar även till att locka investeringar till råvaruvärdekedjan, främja innovation, utbilda unga talanger och bidra till ett ramverk för råvaror och den cirkulära ekonomin. För att bygga kapacitet längs hela värdekedjan ska alliansen mobilisera viktiga industri- och innovationsaktörer samt medlemsstater, regioner, Europeiska investeringsbanken (EIB), investerare och det civila samhället.

ERMA har redan idag över 150 partners från olika industriella sektorer och värdekedjor. Intressenter som vill bli en formell partner i alliansen måste underteckna en deklaration där de uttrycker sitt stöd för visionen för ERMA och att de aktivt ska bidra till arbetet inom alliansen. Från Sverige finns i nuläget 10 företag registrerade, bland andra Boliden, Epiroc Rock Drills, LKAB, Zinkgruvan Mining med flera. ERMA administreras av EIT Raw Materials.

Regionernas roll
Regioner är av stor betydelse för att uppnå målen att säkra tillgången till kritiska råvaror, inte minst genom sin roll att definiera lokala möjligheter, förutsättningar och utmaningar. Den europeiska råvarualliansen kan vara en viktig plattform för de regionala aktörerna att förverkliga ambitioner identifierade i den regionala innovationsstrategin för smart specialisering (RIS3). För att nå ambitionerna i ERMA krävs bland annat samarbete mellan regioner och sammankoppling av kluster, forskningsinstitut och företag på en europeisk nivå för att främja teknologisk utveckling, kompetens och innovation.

Ny industristrategi och industriallianser
ERMA är en del av EU:s nya industristrategi. Strategin syftar till att hjälpa EU:s industri i den dubbla omställningen till klimatneutralitet och digitalt ledarskap samt öka EU:s konkurrenskraft och strategiska oberoende. Läs gärna mer om Central Swedens tidigare rapportering om EU:s nya industristrategi. Utformningen av ERMA är inspirerad av batterialliansen som lanserades 2017 och som visat sig vara en lyckad modell. Genom industriallianser går det att dra nytta av företagens, forskarnas och regionernas kunskaper för att undanröja hinder för innovation och förbättra den politiska samstämmigheten. Andra allianser som nämns i den nya industristrategin är ren vätgas, industrier med låga koldioxidutsläpp, industrimoln och industriplattformar.

För mer information
Läs mer om  ERMA och arbetet med råvarualliansen här
Se sändningen från lanseringen av råvarualliansen här
Se listan över aktörer som idag är anslutna till råvarualliansen här
Läs Kommissionens pressmeddelande om industristrategin här

Kontaktpersoner på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58

Anders Vallin
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55