Norra Mellansverige mötte EU-komissionär

Norra Mellansveriges representant, Marie-Lousie Dangardt, och EU-kommissionär för regionala frågor, Corina Cretu, samtalade vid pilotprojektets lanseringsmöte i Bryssel.

Marie-Louise Dangardt, regionråd i Region Gävleborg, deltog den 7 mars på ett lanseringsmöte för EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omvandling som startade i januari 2018. Norra Mellansverige är en fem regioner som valts ut att ingå i projektet, tillsammans med den tyska regionen Sachsen, belgiska Wallonien, franska Haute France samt italienska Piemonte. Marie-Louise deltog som politisk representant för Norra Mellansverige, som utgörs av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland, på mötet som avhölls i EU-kommissionens högkvarter Berlaymont. På mötet deltog Corina Cretu, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik, samt representanter från de andra utvalda regionerna. Deltog på mötet gjorde även Anders Olsson, forskning- och innovationsstrateg på Region Värmland.

Norra Mellansverige svarade gemensamt på en intresseanmälan, som lanserades av EU-kommissionen i september 2017. Intresseanmälan vände sig till regioner med utmaningar kopplat bland annat till industriell omvandling och som också kunde uppvisa ett engagemang och potential att bli föregångsexempel. Samtliga fem regioner som valts ut har två saker gemensamt; de har utmaningar knutna till industriell omvandling samt har uppvisat ett starkt ledarskap, bland annat genom regionala strategier för smart specialisering och har demonstrerat flera lovande aktiviteter för att främja en god regional utveckling.

Pilotprojektet syftar till att stötta regionerna i att åstadkomma en gynnsam utveckling genom industriell omvandling. Ambitionen är att en handlingsplan eller motsvarande ska utvecklas i samtliga fem regioner och att denna handlingsplan ska börja implementeras. I EU-kommissionens meddelande från sommaren 2017 lanserades pilotprojekten för industriell omvandling som ett sätt att stärka genomförandet av smart specialisering i regioner med särskilda utmaningar.

Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland har arbetat med att stärka kopplingen inom Norra Mellansverige mellan regionernas tre enskilda smart specialiseringsstrategier, främst genom projektet Smart specialisering i Norra Mellansverige (2016–2018). Det är dessa tre strategier och det gemensamma arbetet kring smart specialisering som är utgångspunkten och kvalifikationen för Norra Mellansveriges deltagande i pilotprojektet. Lanseringsmötet följs upp med två dagar av ”peer review” med de deltagande regionerna, OECD och EU-kommissionen. Här deltar tjänstepersoner från samtliga tre Norra Mellansverige-län. Central Sweden kommer att följa pilotprojektet och rapportera om det fortsatta arbetet.

2018-03-07T18:59:52+02:00 2018-03-07|