Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional utveckling, genom utdelningen av REGIOSTARS. Under perioden 19 februari – 9 maj finns möjlighet att nominera projekt som skulle kunna vara mottagare av årets REGIOSTARS-utmärkelse. Prisutdelning sker under den Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) i Bryssel i oktober 2019.

Varje år delar EU-kommissionen ut pris till de mest originella och innovativa regionala projekten i Europa, finansierade av struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), med målet att inspirera andra regioner och projektledare runtom i Europa som driver projekt inom olika prioriterade områden så som små och medelstora företags innovation, bio-ekonomi och hållbara stadstransporter.

REGIOSTARS-utmärkelserna delas ut i fem olika temakategorier: smart tillväxt, hållbar tillväxt, inkluderande tillväxt, urban utveckling och slutligen årets kategori, som 2019 är modernisering av hälso- och sjukvården.

Årets upplaga av REGIOSTARS har fem fokusområden som är viktiga för EU:s framtida regionalpolitik:

  • Främja digital omvandling;
  • Knyta samman bebyggda områden, landskaps & naturskyddsområden samt floder, insjöar och maritima områden;
  • Bekämpa ojämlikheter och fattigdom;
  • Bygga upp klimatresistenta städer;
  • Modernisera hälso- och sjukvårdstjänster.

En jury kommer att utvärdera de inskickade projektansökningarna och utse vinnarna inom de fem olika kategorierna. Dessutom kommer allmänheten få möjligheten att rösta på det bidrag som vinner priset Allmänhetens val, genom att rösta via en omröstning på nätet.

I guiden för ansökande finns all nödvändig information för dig som tror att ditt projekt utmärker sig och kan vara en av vinnarna. Detaljerad beskrivning av årets priskategorier, behörighetskrav och priskriterier finns också i denna handbok som guidar dig som är intresserad av REGIOSTARS prisutdelning 2019.

Hur ansöker man?

Ansökan görs på REGIOSTARS plattform för ansökningar som är öppen mellan den 19 februari – 9 maj 2019. Vinnarna i de fem kategorierna, tillsammans med vinnaren av allmänhetens val kommer att ta emot priserna under REGIOSTRARS-ceremonin i Bryssel under Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) i oktober 2019.

För mer information

Läs mer om ansökan och priskategorierna i guiden här
Lämna in din ansökan för REGIOSTARS-awards här