Möten om skogsfrågor, konkurrenskraft och tillväxt, AI och den gemensamma jordbrukspolitiken är exempel på möten som under det svenska ordförandeskapet för EU:s ministerråd våren 2023 kommer att ske på olika platser i Sverige.  

Under första halvåret 2023 är Sverige ordförande för arbetet i EU:s ministerråd. Den första juni presenterade EU-minister Hans Dahlgren Sveriges politiska inriktning för det svenska ordförandeskapet. Arbetet under Sveriges halvår som ordförande kommer att utgå ifrån följande fem prioriteringar:

 • Skapa säkerhet för EU:s medborgare och stärka EU:s roll i världen
 • Stoppa den organiserade brottsligheten
 • Snabba på klimatomställningen
 • Stärka EU:s konkurrenskraft för framtidens jobb
 • Slå vakt om unionens grundläggande värderingar

EU-möten i Sverige under ordförandeskapet
En av ordförandeskapets huvuduppgifter är att planera och leda mötena i rådet. De allra flesta mötena under Sveriges ordförandeskap, cirka 2 000, sker i Bryssel och Luxemburg men ungefär 150 möten kommer att genomföras i Sverige. De flesta möten i Sverige sker på Arlandastad men några möten anordnas på olika platser i landet, bland andra:

 • Informellt möte för medlemsstaternas högsta tjänstemän inom skogsfrågor, Skellefteå i maj
 • Informellt möte i högnivågruppen för konkurrenskraft och tillväxt, Västerås i mars
 • Rådets budgetkommitté besöker Gotland i maj
 • Högnivåmöte om hållbar AI och AI för hållbar utveckling, Göteborg i maj
 • Möte med medlemsländernas direktörer för den gemensamma jordbrukspolitiken, Malmö i maj
 • Möte i Kommittén för det europeiska forskningsområdet och innovation, Lund i juni

För mer information
Läs mer om de politiska inriktning för det svenska ordförandeskapet på Regeringens hemsida
Läs mer om möten i Sverige under ordförandeskapet på Regeringens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58