Det starka stödet bakom en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo-Stockholm, vikten av gränsöverskridande förbindelser och EU:s roll i att främja dessa var några av frågorna som diskuterades på det lunchmöte som EU-kontoren som representerar regionerna längs sträckan organiserade i Bryssel den 18 maj. 

– Det absolut viktigaste för oss i TEN-T är den gränsöverskridande dimensionen av transportnätet, här har EU jätteviktig roll att spela.

Det sa Europaparlamentariker Jakop Dalunde (MP) under Oslo-Sthlm 2.55s lunchmöte i Bryssel förra veckan. Oslo-Sthlm 2.55 är ett regionalt initiativ som handlar om att förbättra järnvägen så att den kan bli ett konkurrenskraftigt alternativ till den mycket omfattande flygtrafiken mellan de två nordiska huvudstäderna.

Bolaget Oslo-Stockholm 2.55 ägs av regioner och större städer längs sträckan mellan Stockholm och Oslo. Mötet den 18 maj anordnades av EU-kontoren som representerar regionerna längs sträckan (Region Värmland European Office, Stockholm Region EU Office samt Central Sweden European Office) och under mötet diskuterades inte bara den senaste utvecklingen kring sträckan, och dess starka stöd som finns i de båda länderna, utan också Oslo-Sthlm 2:55s syn på den aktuella revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätet, TEN-T. Ett lagstiftningsförslag som Dalunde kommer följa nära i roll som den gröna gruppens förhandlare (också kallad skuggrapportör) i Europaparlamentet.


Mer information

Mer om arbetet med att förbättra järnvägsförbindelsen mellan Oslo – Stockholm: https://www.oslo-sthlm.se/
Presentationen från mötet finns tillgänglig här: 220518 Oslo-Sthlm – presentation
Oslo-Sthlm 2:55s positionspapper om TEN-T: Oslo-Sthlm_255_Remissvar_TEN-T_slutligt
Europaparlamentets samlade information om arbetet med revideringen av det transeuropeiska transportnätet, TEN-T: Revision of the Regulation on the trans-European transport network (TEN-T)

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92