Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55, var i slutet av januari i Bryssel för möten med Herald Ruijters, direktör på DG MOVE respektive den svenske Europaparlamentarikern Johan Danielsson. Detta för att prata om hur processer i EU kan bidra till att finansiera gränsöverskridande förbindelser, såsom järnvägssträckan Oslo – Stockholm.

Jonas Karlsson, VD för Oslo-Stockholm 2.55

Den 29 januari 2020 besökte Jonas Karlsson, VD för Oslo-Sthlm 2.55, Bryssel för ett fördjupande samtal med Herald Ruijters, direktör på EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE). På mötet deltog även Martin Zeitler, ScanMed-korridorskoordinatorn Pat Cox närmaste rådgivare, samt Region Värmlands Brysselkontor och Central Sweden. På mötet diskuterades bland annat vikten av att sträckan Oslo-Stockholm inkluderas i stomnätskorridoren ScanMed, hur EU-kommissionen kan stödja gränsöverskridande förbindelser samt möjligheten för bolaget att söka medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Samma dag träffade de två Brysselkontoren och Jonas även Europaparlamentarikern och ledamoten i parlamentets transportutskott, Johan Danielsson (S), för ett samtal om sträckan och möjligheten att arrangera ett seminarium i Europaparlamentet under våren 2020. Detta för att synliggöra sträckan ytterligare på EU-nivå. I förbindelse med mötena på kommissionen och parlamentet reste Jonas även till Luxembourg för ett möte med representanter från den europeiska investeringsbanken (EIB), för att diskutera finansieringsfrågor.

Mötena i Bryssel och Luxemburg var en följd av det seminarium om EU:s framtida transportpolitik som Central Sweden anordnade, i samverkan med Region Örebro län och Nordsjökommissionen i CPMR, den 22 november 2019. Seminariets huvudanföranden hölls av Herald Ruijters, DG MOVE och Jonas Karlsson och Ruijters intresserade sig då särskilt för sträckan Oslo-Stockholm för den kunskap som bolaget besitter om de möjligheter och hinder som finns för att finansiera gränsöverskridande förbindelser; mer innovativa sätt att finansiera infrastruktur, samt hur detta kan fungera som ett komplement till tillgängliga offentliga finansieringskällor på nationell och europeisk nivå.

Central Swedens rapportering om seminariet m EU:s framtida transportpolitik den 22 november här.

Läs mer om arbetet med en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo – Stockholm här.