Central Swedens styrelsemedlem tillika ordförande för den regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, Irén Lejegren, gästade Bryssel och Central Swedens kontor den 20 mars 2019. På mötesagendan stod en träff med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Vytenis Andriukaitis.

Irén Lejegren gästade Bryssel för ett möte med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, Vytenis Andriukaitis. Irén leder arbetsgruppen för livsmedelssäkerhet i nätverket AER (Assembly of European Regions) och hon har varit med och utformat Region Örebro läns handlingsplan för livsmedelkedjan i regionen. På mötet deltog även Magnus Berntsson, ordförande i AER, och Mihai Ritvoui, ordförande för AER:s kommitté för sociala frågor och folkhälsa, och på mötesagendan stod det nya socialfondsprogrammet (ESF+), hälsofrågor och livsmedelsfrågor. Irén tog upp flera viktiga punkter med kommissionären, EU:s livsmedelssäkerhet, innovationer kopplat till livsmedel och regionernas roll i livsmedelskedjan. Hon överlämnade även Region Örebro läns handlingsplan för livsmedelskedjan vilket är ett bevis på det arbete som genomförs i regionen.

AER:s arbetsgrupp för livsmedelssäkerhet kommer fortsätta arbetet med dessa viktiga frågor under året. Den 26-28 mars 2019 arrangerar AER sitt vårkommittémöte i Örebro där cirka 140 deltagare från hela Europa kommer att delta. Temat under konferensen, på initiativ av Region Örebro län, är regionalt samarbete för uppfyllandet av EU:s livsmedelsstrategi ”Food 2030”.

Läs Region Örebro läns handlingsplan för livsmedelskedjan i Örebro län 2018-2023 här

Nyhet som Region Örebro län gjorde inför Brysselmötet går att läsa här

EU-kommissionär Vytenis Andrukaitis med Region Örebro läns handlingsplan för livsmedelskedjan.
Från vänster: Magnus Berntsson, Vytenis Andrukaitis, Irén Lejegren och Mihai Ritvoui