Mora kommuns kommunalråd Anna Hed, oppositionsråd Lennart Sohlberg, AB Dalaflygets VD Anders Mjöberg samt en representant för näringslivet i norra och västra Dalarna, Pierre Bengtsson, besökte den 12 september Bryssel. Frågan som stod på dagordningen var flygtrafiken mellan Mora och Arlanda. Under dagen i Bryssel avhölls möten med både EU-kommissionens generaldirektorat för transport och statsstöd, samt med tre svenska Europaparlamentariker.

Den 12 september var en delegation från Mora i Bryssel för att träffa EU-kommissionen och diskutera flygtrafiken mellan Mora och Arlanda, på den av Trafikverket upphandlade linjen mellan Arlanda och Sveg, samt Trafikverkets tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen. Delegationen bestod av kommunalråd Anna Hed, oppositionsråd Lennart Sohlberg, AB Dalaflygets VD Anders Mjöberg samt en näringslivets representant Pierre Bengtsson. Delegationen besökte Bryssel för att lyfta frågan om flygtrafiken mellan Mora och Arlanda, där en oenighet finns om hur Trafikverket tillämpar artikel 16 om principer för allmän trafikplikt för flyg. Moradelegationen lyfte argument om hur detta påverkar främst näringslivets situation i nordvästra Dalarna, men även hur det på sikt kan påverka Mora lasaretts ställning som fullvärdigt akutsjukhus. Flyglinjen Mora-Arlanda uppfyller EU:s intentioner med möjligheten för medlemsstaterna att bevilja trafikplikt, dock har man i Sverige valt att göra en lösare tillämpning.

Från EU-kommissionens sida deltog representanter från både generaldirektoratet för transport (DG MOVE) samt generaldirektoratet ansvarigt för konkurrens- och statsstödsfrågor (DG COMP). Även två representanter från Trafikverket deltog på mötet, för att bidra med kunskap om de regelverk som styr upphandling av flygtrafik i Sverige.

Under sitt besök i Bryssel träffade delegationen också Europaparlamentarikerna Johan Danielsson, vice ordförande i transportutskottet; Erik Bergkvist, ledamot i det regionala utskottet, samt Fredrick Federley, ledmot i miljöutskottet, för att informera dem om situationen. Central Sweden bistod delegationen med att organisera mötena med EU-kommissionen och Europaparlamentarikerna, samt deltog på mötena.

Lennart Sohlberg, Anders Mjöberg, Pierre Bengtsson och Anna Hed utanför EU-kommissionens generaldirektorat för transport (DG MOVE).

Moradelegationen (till vänster) i möte med Europaparlamentarikerna Erik Bergkvist och Johan Danielsson, samt deras politiskt sakkunniga.

För mer information

Läs Dalarnas Tidningars rapportering inför besöket här, uppföljande rapportering efter besöket här, samt Trafikverkets svar här.