Möjligheter till samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning inom Vanguardinitiativet

Genom att anordna evenemang i Milano hoppas två demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativet att kunna utveckla sina respektive samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning. Evenemangen, som anordnas 30 november-1:a december, syftar till att bygga en kritisk massa av regionala aktörer inom ett samarbete rörande nya avancerade plastbaserade material samt till att slutföra strukturerna för ett samarbete för utveckling av anpassningsbara och intelligenta produktionskedjor.  

Två demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativets pilot inom effektiv och hållbar tillverkning kommer den 30:e november-1:a december att anordna evenemang i Milano för att utveckla sina verksamheter.

Det första evenemanget är en strategisk workshop som arrangeras av demonstrationsprojektet Advanced Sustainable Surface and Coating Manufacturing Technologies. Denna workshop syftar till att koppla samman regionala partners och att bistå dem i byggandet av en kritisk massa bestående av regionala aktörer för att utveckla projektet vidare. Demonstrationsprojektets verksamhet gäller validering, integrering och uppskalning av nya, avancerade plastbaserade material för att underlätta kommersialiseringen av dessa.

Demonstrationsprojektet Adaptive and intelligent assembly & manufacturing systems arrangerar det andra evenemanget, vilket är ett så kallat Collaboration LAB som fungerar som en fokusgrupp med regionala intressenter. Dessa intressenter kommer under dagens modererade diskussioner bidra till att partnerskapet slutför samtal om utformningen av samarbetets struktur och påbörjar sin operativa verksamhet. Detta projekt arbetar för att skapa ett europeiskt nätverk av anpassningsbara och intelligenta tillverkning/produktionslinjer inom ett antal industriella sektorer. Dessa produktionslinjer ska sedermera kunna tillverka mycket specifika komponenter utifrån marknadens efterfrågan.

Båda evenemangen är öppna för regionala intressenter från europeiska regioner som är medlemmar av Vanguardinitiativet.

Vanguardinitiativets pilot för effektiv och hållbar tillverkning (ESM)

Målet för Vanguardinitiativets ESM-pilot (ESM kommer från engelskans efficient and sustainable manufacturing) är att skapa ett europeiskt nätverk av testbäddar och pilotlinjer som ska möjliggöra utveckling och introducering av nya teknik, processer, system och metoder inom tillverkning. Mer ingående önskar piloten att förbättra tillverkningsindustrin inom två områden, effektivitet och hållbarhet. Inom området effektivitet vill ESM-piloten, genom demonstrationsprojekten inom piloten, öka produktionskapaciteten, förbättra kvaliteten och minska kostnader för europeisk industri. Gällande hållbarhet arbetar piloten för att minska energiförbrukning, materialåtgång och utsläpp från tillverkning. Vidare vill man inom detta område också se en ökad inkludering av mänsklig arbetskraft i tillverkningsindustrin.

För anmälan till Advanced Sustainable Surface and Coating Manufacturing Technologies strategiska workshop, klicka här.

För anmälan till Adaptive and intelligent assembly & manufacturing systems Collaboration LAB, klicka här.

2017-11-15T13:13:19+02:00 2017-11-15|