Möjligheter för SMEs inom Vanguardinitiativet

Aktörer i Vanguardinitiativets medlemsregioner inbjuds att delta i en konferens för att diskutera hur industrins involvering i initiativets fem pilotprojekt kan stärkas.

Den tyska regionen Sachsen anordnar den 26-27:e oktober konferensen ”Vanguard Initiative – New Business Opportunities for European Industry“ i Chemnitz, dit aktörer från regioner inom Vanguardinitiativet inbjuds att delta.

Som en del av arbetet med att involvera fler företag i Vanguardinitiativets pilotprojekt anordnas konferensen med det uttalade målet att erbjuda företrädelsevis små och medelstora företag en inblick i de möjligheter som dessa projekt erbjuder. Samtidigt ges tillfälle att möta och knyta kontakter med potentiella partners från andra Vanguard-regioner såsom företag, forskningsinstitut och kluster. Deltagarna kommer att få tillfälle att diskutera frågor rörande Vanguardinitiativets koppling till näringslivet men även besöka lokala högteknologiska industrier. Sista anmälningsdag till ”Vanguard Initiative – New Business Opportunities for European Industry“ är 25:e september.

Bakgrund till Vanguardinitiativet

I Vanguardinitiativet ingår 29 europeiska industriregioner, och syftet med initiativet är att gemensamt arbeta för att utveckla Europas industriella kapacitet och konkurrenskraft. Grundtanken är att nätverket ska dra nytta av de medverkande regionernas olika spetskompetenser för att på så sätt åstadkomma innovationer och nya produkter.

För registrering och mer information om konferensen i Chemnitz, klicka här

2017-09-06T15:36:58+02:00 2017-09-06|