Det informella Brysselbaserade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) anordnade den 19 november ett seminarium i Europaparlamentet med fokus på möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod. Carina Åkerberg, strateg regional utveckling på Region Gävleborg, deltog i en av paneldiskussionerna för att presentera lärdomarna från Norra Mellansveriges arbete med piloten för industriell omställning. Ett tydligt medskick från EU-kommission under seminariet var att regioner bör i större utsträckning än i nuvarande programperiod fokusera på den interregionala dimensionen i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering.  

Den 19 november 2019 anordnade det informella Brysselbaserade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på Europaparlamentet. Europaparlamentarikerna Janusz Lewandowski (EPP) och Miapetra Kumpula-Natri (S&D) stod värdar för mötet. Temat för seminariet var smart specialisering i nästa programperiod – utmaningar och möjligheter för Östersjöregionen.  

Seminariet inleddes med goda exempel på hur smart specialisering bidrar till att utveckla Östersjöregionen. Tiina Perho, regionstyrelsen i sydvästra Finland, presenterade arbetet med Blue Growth som en RIS3-prioritering på nationell nivå i Finland. Hendrik Paape, finansdepartementet i den tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern, presenterade delstatens innovationsstrategi och hur smart specialisering bidrar till att utveckla denna strategi. Det sista av de regionala exemplen presenterades av Mantas Vilys, direktör på det litauiska innovationscentret. Vilys presenterade hur gamification är en “driver” för innovation i arbetet med smart specialisering.  

De regionala exemplen följdes av en dialog mellan Europaparlamentariker på temat visionen för Östersjöregionen. I denna dialog deltog Niklas Nienass (Greens), Delara Burkhardt (S&D), Rasa Jukneviciene (EPP) samt Erik Bergkvist (S&D). Hållbarhet och grön omställning hade stort fokus i dialogen.  

Lena Andersson Pench, direktör för europeiskt territoriellt samarbete på EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och regionalpolitik (DG REGIO) belyste i en efterföljande kommentar vikten av att uppdatera de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering (RIS3) i nästa programperiod och att regioner i de uppdaterade strategierna tydligare än i nuvarande programperiod beskriver hur regionen genom smart specialisering skapar interregional samverkan. 

Paneldiskussion

Anförandet från Andersson Pench följdes av en paneldiskussion om möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod. I denna diskussion presenterade bland annat Jonas Lundström, chef för näringsliv och samhällsbyggnadsenheten på Region Västerbotten arbetet med nätverket kopplat till genomförandet av smart specialisering för direktörer i regioner kring Östersjön som Region Västerbotten driver. Alasdair Reid, policydirektör på konsultbolaget European Future Innovation System Centre (EFIS Center) presenterade hur de arbetar för att bistå interregionala innovationspartnerskap med analyser och råd om hur partnerskapen kan omsätta samarbetet i nya affärsplaner. Carina Åkerbergstrateg regional utveckling på Region Gävleborg, beskrev de lärdomar ocerfarenheter Norra Mellansverige har från arbetet i piloten för industriell omställning, hur dessa erfarenheter kommer att påverka regionens prioriteringar i nästa programperiod och de medskick regionen har till kommissionen för att underlätta genomförandet. 

Katja Reppel, biträdande enhetschef på enheten för smart och hållbar tillväxt på DG REGIOpresenterade de avslutande reflektionerna kring utmaningar och möjligheter för Östersjöregionen och de medskick kommissionen har till regionen i förberedelserna inför den kommande programperioden. Reppel bekräftade bland annat Andersson Penchs inlägg om den interregionala dimensionen av smart specialisering och påtalade att detta är ett formellt kriterium att uppfylla för att anses uppfylla kravet om god styrning av den regionala innovationsstrategin för smart specialisering i nästa programperiod.