Den 18:e februari träffades EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrensfrågor i Bryssel. Under mötet antogs en gemensam plan för artificiell intelligens. Mötet bestod även av diskussioner kring EU:s klimatstrategi och lägesrapporter om EU:s arbete i flera frågor som rör konkurrenskraft, industri och näringsliv.

Vid ett möte i konkurrensrådet, på vilket ministrar med ansvar för konkurrensfrågor från EU:s samtliga medlemsländer deltog, den 18:e februari i Bryssel beslutades det om en samordnad plan för utvecklingen och användningen av artificiell intelligens (AI) i Europa. Slutsatserna som antogs under mötet var att ministerrådet underströk vikten av att främja utvecklingen och användningen av AI i Europa genom att öka investeringar, återinföra spetskompetenser i AI-teknologier och applikationer, och stärka forskning- och innovationssamarbete mellan industri och den akademiska världen. Ministrarna kom även fram till att användningen och tillämpningen av AI ska förstärkas i samtliga medlemsstater, främst i små- och medelstora företag och inom offentlig sektor. Vidare diskuterade ministrarna även AI:s möjligheter för europeisk industri och näringsliv och hur AI kan bidra till EU:s konkurrenskraft. Enligt ministrarna förekommer det även risker med användningen av AI, både etiska och säkerhetsrelaterade, och för att tackla möjliga problem uppmärksammade ministrarna att nationella strategier är viktiga för att upptäcka risker och hantera dem.

Under mötet diskuterades även EU:s långsiktiga klimatstrategi ”En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi.”
Strategin visar hur olika samhällssektorer i EU kan bidra till att uppfylla Parisavtalets mål om att minska utsläpp av växthusgaser. Enligt ministrarna har industrin en viktig roll i arbetet med att minska växthusgasutsläppen.

Under mötet diskuterades även en rapport om globala och regionala värdekedjor som EU-kommissionen presenterade. Den globala handeln sker i allt större utsträckning inom globala och regionala värdekedjor, där produkter från olika länder sätts ihop till en vara i ett annat land, och EU är inget undantag för den typen av global handel. Det diskuterades om hur utvecklingen av värdekedjor är viktig för EU eftersom den skapar möjligheter för den fortsatta utvecklingen av EU:s inre marknad.

Sveriges företrädare under mötet var Matilda Ernkrans, minister för forskning och högre utbildning samt statssekreterare Emil Högberg.

För mer information

Läs mer om mötet här
Läs hela texten med de antagna slutsatserna här

Foto: Europeiska rådet