Ett pristak för gas och gemensam energibesparing är några av de åtgärder som EU-länderna överens om att gå vidare med för att motverka de höga elpriserna. Det stod klart efter att EU:s energiministrar träffats på fredagen den 9 september.

Gaspriserna har nått historiskt höga nivåer i Europa, vilket spillt över på elmarknaden och förvärrat den energikris som utlöstes av Rysslands krig i Ukraina. Den 9 september 2022 höll därför EU:s energiministrar ett extrainkallat rådsmöte om den rådande situationen. Sverige företräddes av energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar vid mötet. Utgångspunkten i diskussionerna var kommissionens åtgärdsförslag som lades fram under onsdagen den 7 september. Kommissionen menar att dagens elmarknadsmodell inte är konstruerad för den extrema nu rådande situationen och har också flaggat för att förslå en reform av elmarknadsmodellen på längre sikt.

Ministrarna diskuterade olika åtgärder som kan genomföras på EU-nivå för att reducera de höga energipriserna. Diskussionen handlade om fyra huvudområden där medlemsländerna önskar att kommissionen ska agera:

  • Begränsa intäkterna för elproducenter med låga produktionskostnader (vilket oftast är producenter av förnybar energi) samt införa ett solidaritetsbidrag från fossilbränslebolag
  • Ett eventuellt pristak för gas
  • Åtgärder för en samordnad energibesparing i hela EU
  • Åtgärder som bidrar till att lösa problemet med minskad likviditet

Medlemsstaterna uppmanar EU-kommissionen att återkomma med konkreta lagförslag så fort som möjligt, vilket troligen kommer innebära att de kommer presenteras under det traditionsenliga talet om tillståndet i unionen, som hålls den 14 september. Därpå kommer sannolikt ett nytt extrainsatt energiministermöte kallas in för att fatta de nödvändiga besluten.

Mer information
Pressmeddelande från rådet: Extra möte i energirådet, 9 september 2022
Artikel på Europaportalen: EU: Ett stort steg närmare lägre elpriser
Artikel på Euractiv: EU countries call on Brussels to cap gas prices, but leave out details

Pressträff med statsminister Magdalena Andersson och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar efter rådsmötet (VIDEO):

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92