Medborgarpaneler har enats om rekommendationer som en del i konferensen om Europas framtid. Rekommendationerna blir underlag för samtal mellan Europaparlamentariker och representanter från medlemsländernas parlament och regeringar som gemensamt ska enas om en slutrapport att presentera för Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen. I rollen som ordförandeland för EU:s ministerråd våren 2023 spelar Sverige en viktig roll i att förverkliga de gemensamma slutsatserna om EU:s framtid.    

Under sex månader har de fyra medborgarpanelerna inom konferensen för Europas framtid arbetat intensivt med att lägga fram sina rekommendationer för EU:s framtid. Medborgarpanelerna består av 800 slumpmässigt utvalda EU-medborgare, däribland fler svenskar. Läs bland annat om deltagarna Nicklas från Örebro, Annika från Borlänge, Pär-Erik från Arboga och Ellen från Trollhättan tog med sig till medborgarpanelerna. Varje panel har lagt fram mellan 40 – 50 rekommendationer inom olika teman.

Nästa steg
Nu är det plenarförsamlingens roll att diskutera rekommendationerna och ta fram en slutrapport till det gemensamma ordförandeskapet. I plenarförsamlingen ingår flera svenska Europaparlamentariker samt representanter från Sveriges riksdag och regering. Det gemensamma ordförandeskapet består av Europaparlamentets talman, Europeiska rådets ordförande samt EU-kommissionens ordförande. När slutrapporten är presenterad ska de tre institutionerna behandla rekommendationerna och besluta hur de ska följa upp rapporten på ett effektivt sätt, var och en inom sitt behörighetsområde och i enlighet med fördragen. Genomförandet av slutsatserna från framtidskonferensen är en gemensam prioritering för de tre ordförandeländer som tillsammans ansvarar för arbetet inom EU:s ministerråd under januari 2022 – juni 2023, däribland Sverige.

För mer information
Läs mer om medborgarpanelernas rekommendationer på EU-kommissionens hemsida
Läs mer om konferensen om Europas framtid på eventets hemsida
Läs mer om medborgardialogena om plenarförsamlingen i Central Swedens artikel
Läs mer om Sveriges ordförandeskap i EU i Central Swedens artikel

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58