Intressanta projektidéer och inspirerande potentiella samarbetspartners är några av anledningarna till att delta på Interreg Europas samarbetsforum Europe, let’s cooperate! den 15 mars 2023 i Stockholm. Interreg Europa är ett EU-program som särskilt riktar sig till regioner och lokala myndigheter och aktörer. 

Det 9:e upplagan av det interregionala samarbetsforumet Europe, let’s cooperate! äger rum den 15 mars 2023 på Annexet i Stockholm. Forumet kommer att fokusera på programmet Interreg Europas andra ansökningsomgång, som stänger den 9 juni 2023.

Tanken är att forumet ska bidra med inspiration och idéer som kan ligga till grund för nya samarbetsprojekt, informera om den nya ansökningsomgången, skapa nätverksmöjligheter för potentiella samarbetspartners, möjlighet att diskutera projektidéer med det tekniska sekretariatet samt möjlighet att träffa de nationella kontaktpunkterna.

Mer information om konferensen, agenda och anmälan finns på hemsidan till det tekniska sekretariatet till Interreg Europa.

Om Interreg Europa
Interreg Europa ger regioner möjlighet och stöd att förbättra genomförandet av policys och program som stödjer regional utvecklingspolitik. Programmet har ETT övergripande mål: Kapacitetsbyggande (Better cooperation governance) vilket sedan görs inom någon av de politiska målen nedan:

80 procent av budgeten ska gå till insatser inom:

  • Innovation, smart specialisering, digitalisering och stöd till små och medelstora företag (PO1)
  • Investering i energiomställning, förnybar energi och klimatåtgärder (PO2)
  • Arbetsmarknad, hälso- och sjukvården samt kultur och hållbar turism (PO4)

Resterande 20 procent ska gå till:

  • Insatser inom strategiska transportnät och digitala nät (PO3)
  • Stödja lokala utvecklingsstrategier och hållbar stadsutveckling i hela EU (PO5)
  • Utbildning, socioekonomisk inkludering samt integration av tredjelandsmedborgare (PO4)

Det vill säga, till stor del samma målsättningar som inom den europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF och den europeiska socialfonden, ESF.

Målet med Interreg Europa är att integrera resultaten av samarbetsprojekten i den regionala politiken. Programmet riktar sig särskilt till regionala och lokala aktörer, men även forskningsinstitut, universitet och civil samhället. Arbetet sker antingen via interregionala samarbetsprojekt eller via olika plattformar för kollektivt lärande. EU-programmet erbjuder en medfinansieringsgrad på 80 procent (70 procent för privata icke-vinstdrivande organisationer).

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92