Matchmaking-event om nya, hållbara material

Watify, ett initiativ vars syfte är att främja användandet av ny teknologi inom europeisk industri, bjuder in till en träff där aktörer kan skapa nya nätverk och interregionala samarbeten inom området innovativa material. 

Initiativet Watify arrangerar den 3:e oktober ett matchmaking-event i Barcelona under temat hållbara, avancerade och nya material. Syftet med evenemangen är att visa upp nya tillverkningsmöjligheter som materialen erbjuder samt att koppla samman offentliga och privata partners för interregionala samarbetsprojekt.  Förhoppningen är att matchade aktörer kan samla resurser och kunskap från olika regioner och tillsammans hitta lösningar på de utmaningar som identifierats.

I dagsläget existerar ett antal hinder för framgångsrik kommersialisering och produktion av hållbara, avancerade och nya material. Med detta i åtanke kommer företrädare från offentlig och privat sektor samt universitets-och högskoleväsendet under dagen ges tillfälle att delta i diskussioner rörande hur dessa hinder kan överkommas.

Evenemanget riktar sig till regioner, kluster, små och medelstora företag samt forskningsinstitut som söker partners för gemensamma initiativ eller projekt som syftar till att kommersialisera nya material i EU.

Sista dagen för registrering är 25 september

Mer information om Watify

Watify är ett icke-vinstdrivande initiativ vars mål är att stimulera teknologisk förnyelse inom Europas industrier. Detta sker till stor del genom att uppmuntra företag att förändra sin verksamhet genom introduktionen av nya teknologier i produktionen samt främjandet av digitalisering av verksamheten. Initiativet är finansierat av EU-kommissionen.

För mer information och registrering, klicka här.

2017-09-18T09:28:41+02:00 2017-09-18|