Den 8 oktober anordnas i Bryssel ett matchmaking-event för projektidéer inom EU:s sektorsprogram för utbildning, ungdom och sport Erasmus+ av Hordalands landsting, Västnorges Brysselkontor och EARLALL (European Association of Regional & Local Authorities For Lifelong Learning). Under eventet kommer fem norska kommuner presentera internationella initiativ för regional och lokal utveckling inom utbildning och ungdom. Eventet riktar sig till andra europeiska kommuner, men också till övriga intressenter som önskar att deltaga i något av projekten.

Under eventet anordnas workshops, under vilka fem olika projektidéer kommer att presenteras:

Under dagen kommer potentiella partners kunna presentera sig och bidra till projektens utveckling.

Kontakta gärna Central Sweden om ni vill närvara på matchmaking-eventet.

Mer information om eventet och registrering finns här 

Läs mer om Erasmus+ här