Mälardalsrådet anordnade den 21 november ett välbesökt seminarium om prioriteringar inom TEN-T i nästa programperiod. Bland talarna återfanns Magnus Lagergren från Region Örebro län som bland annat lyfte fram vikten av att inte enbart fokusera på sträckorna som går från norr till söder utan att även se potentialen i noder längs bland annat sträckan mellan Oslo och Stockholm. Även representanter från EU-kommissionen och Europaparlamentet fanns på plats och bidrog till en intressant och givande diskussion om framtiden för det transeuropeiska transportsamarbetet.

Den 21 november anordnade Mälardalsrådet ett seminarium om framtiden för det europeiska transportnätverket, TEN-T, i samband med korridorsforum som samlar aktörer kopplat till den Skandinaviska-Medelhavskorridoren (ScanMed). På det välbesökta seminariet deltog representanter från berörda regioner, samt representanter från EU-kommissionen och Europaparlamentet.

En av talarna under seminariet var Magnus Lagergren, vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro län. Lagergren lyfte fram Örebro och Hallsberg som viktiga transportnoder, vilket bland annat har bidragit till den välutvecklade logistiksektor i regionen. Vikten av att inte bara fokusera på sträckorna som går från norr till söder utan att även se potentialen i noder längs bland annat sträckan mellan Oslo och Stockholm, var en av de synpunkter Lagergren framförde i sitt anförande.

Johan Danielsson, gruppledare för socialdemokraterna i Europaparlamentets transportutskott, deltog i dialogen och bidrog med reflektioner från arbetet i transportutskottet. Danielsson lyfte bland annat godsstråket genom Dalarna, samt potentialen i att göra investeringar i infrastrukturen mellan Gävle hamn och Arlanda. Han nämnde också elektrifiering av vägarna som en god möjlighet och att investeringar i hållbar infrastruktur gör skillnad inte bara för klimatet utan också för människors vardag och Europas konkurrenskraft.

På seminariet medverkade även Pat Cox, europeisk samordnare för ScanMed korridoren på EU-kommissionen. Cox beskrev bland annat behovet av ett ansvarstagande från nationell nivå i utvecklingen av infrastruktur, där han menar att regionerna ofta har högre ambitioner än vad den nationella nivån kan hålla jämna steg med. Överlag ställde sig Cox dock positiv till svenska och skandinaviska satsningar inom transporter och menade att samarbetet mellan regional, nationell och europeisk nivå är avgörande för att nå lyckade resultat.