Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och klimat. Investeringen i Life-programmet och skapandet av nya innovationsprojekt är en del av genomförandet av EU:s övergripande miljö- och klimatmål till 2030, vilka syftar till att stötta övergången till ett mer hållbart och koldioxidsnålt Europa.

Majoriteten av EU-kommissionens anvisade investeringar kommer att gå till projekt inom området för cirkulär ekonomi som stöttar övergången till en mer miljövänlig och resurseffektiv europeisk industri. Det innebär i sin tur stora investeringar och projektmöjligheter inom området för ökad plaståtervinning, vilket knyter an till den nya plaststrategin som lanserade av EU-kommissionen i januari 2018.

Det kommer även öppnas upp för en rad projektmöjligheter inom områdena: natur och biologisk mångfald, klimatstyrning samt informationsspridning. Totalt rör det sig om en investering till över hundra projekt som fördelas över följande Life-områden:

  • 55 projekt inom Life miljö och resurseffektivisering
  • 40 projekt inom Life natur och biologisk mångfald
  • 17 projekt inom Life klimatförändringsanpassning
  • 15 projekt inom Life miljöstyrning och informationsspridning
  • 11 projekt inom Life klimatförändring och utsläpp
  • 4 projekt inom Life klimatanpassning och informationsspridning

Ytterligare information om de transnationella projekten och ansökningsprocesserna går att finna på Life-programmets hemsida samt i länken nedan om mer specifika projektmöjligheter.

Bakgrund

Life är EU:s miljö- och klimatprogram och programmet har funnits sedan 1992. Under nästa programperiod ska klimatåtgärder ingå i alla större EU-program, särskilt inom sammanhållningspolitiken, energi, transport och infrastruktur, forskning och innovation, den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s utvecklingspolitik. Ambitionen är att kunna genomföra Parisavtalet och nå FN:s mål för hållbar utveckling varför ungefär 25 procent av EU:s totala långtidsbudget för åren 2021–2027 kommer att prioriteras för att möta de globala klimathoten.