EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 miljoner euro tillgängligt för finansiering av projekt under LIFE 2019.

LIFE, EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, har nu lanserat nya utlysningar. Totalt kommer 400 miljoner euro i finansiering vara tillgängligt för projekt under 2019. Projektutlysningarna finns i områdena miljö, natur och biologisk mångfald samt klimatåtgärder.

Alla utlysningar är öppna och beroende på utlysning har de deadline i juni eller september. LIFE har i jämförelse med andra finansieringsinstrument från EU en mer flexibel ansökningsprocess. Offentliga verksamheter, privata företag och icke-statliga organisationer kan söka finansiering från LIFE. Tack vare den flexibla processen kan utlysningen sökas enskilt av en offentlig förvaltning, ett enskilt företag eller organisationer men också tillsammans med andra, både från Sverige och andra länder i EU.

Följande utlysningar och deadlines finns under programdelen miljö:

 • Miljö och resurseffektivitet

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 17 juni 2019

 • Natur och biologiskmångfald

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 19 juni 2019

 • Miljöstyrning och information

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 19 juni 2019

 • Integrerade projekt i underprogrammet för miljö

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 17 juni 2019

 • Projekt inom teknisk assistans i underprogrammet för miljö

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 5 september 2019

 • Förberedande projekt

Datum ej satt

Följande utlysningar och deadlines finns under programdelen klimatåtgärder:

 • Projekt för att förmildra klimatförändringar

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 12 september 2019

 • Projekt för anpassning till klimatförändringar

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 12 september 2019

 • Klimatstyrning och information

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 12 september 2019

 • Integrerade projekt i underprogrammet för klimatåtgärder

Utlysning öppnar: 4 april 2019
Deadline: 5 september 2019

 • Projekt inom teknisk assistans i underprogrammet för klimatåtgärder

Utlysning öppnar: 11 april 2019
Deadline: 12 juni 2019

Mer information

LIFE:s program för utlysningar

Vilka kan söka

För att hitta mer information och deadlines om specifika utlysningar: Lista över utlysningar

Nyhet om den nya överenskommelsen i LIFE