Under en vecka i maj besökte Eva Sund, utvecklingsledare för utbildning och arbetsmarknads på Region Örebro län, Central Swedens Brysselkontor för att genomföra en korttidstjänstgöring. Under veckan träffade Eva olika aktörer och företrädare för olika organisationer i Bryssel för att bland annat få mer kunskap om hur EU påverkar det nationella och regionala arbetet med utbildningsfrågor som rör vuxenutbildning, utbildning för nyanlända samt hur man inom EU:s institutioner bidrar till samordning av medlemsländernas arbete med validering av utbildning för att få in fler på arbetsmarknaden.

Den 20 – 23 maj 2019 hade vi på Central Sweden förmånen att välkomna Eva Sund Region Örebro län för en så kallad korttidstjänstgöring i Bryssel. Inom ramen för Central Swedens verksamhet erbjuder Central Sweden medarbetare hos medlemsregionerna att göra kortidstjänstgöring på kontoret i Bryssel, vilket syftar till att stärka kunskapen om EU-perspektivet inom medarbetarens prioriterade sakområde. Under veckan besökte Eva olika aktörer och företrädare för olika organisationer i Bryssel för att bland annat få mer kunskap om hur EU påverkar det nationella och regionala arbetet med utbildningsfrågor som rör vuxenutbildning, utbildning för nyanlända samt hur man inom EU:s institutioner bidrar till samordning av medlemsländernas arbete med validering av utbildning för att få in fler på arbetsmarknaden.

Eva Sund arbetar som utvecklingsledare för utbildning och arbetsmarknad på Region Örebro län. I arbetet fokuserar hon på skolutveckling och kompetensförsörjning, i arbetet ingår uppgifter som att utveckla gymnasieskolor och vuxenutbildningar i Örebro. Under korttidstjänstgöringen träffade Eva bland annat Åsa Petri, utbildningsråd och Victoria Frelén, handläggare, på Sveriges ständiga representation vid EU, representanter från italienska regionen Emilia Romagna, Dag Håkansson från Sveriges kommuner och landstings Brysselkontor samt representanter från kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, DG EMPL. Under mötet med DG EMPL diskuterades den sociala pelaren och hur den kan påverka vuxenutbildningen i EU.

Eva anser att korttidstjänstgöringen har bidragit till att hon har fått nya perspektiv, hur idéer och tankar kan förverkligas och hur man kan komma igång med att öka internationaliseringen inom vuxenutbildningen och på gymnasienivå. Evas främsta syfte med korttidstjänstgöringen var att undersöka vilka möjligheter EU-samarbetet kan bidra med för att stärka arbetet med internationaliseringen inom utbildningssektorn. Hon tror på en mycket mer bred internationalisering inom utbildningar på vuxen- och gymnasienivå när det gäller utbyten. Inom vuxenutbildningen bör internationaliseringen öka på fyra nivåer; bland skolhuvudmännen, rektorerna, lärare samt studerande.

En ökad internationaliseringen innebär att olika aktörer i skolorna kan knyta kontakter med andra länder, jobbskugga varandra och elever i andra länder samt utbyta kunskaper och erfarenheter över landsgränser. Eva anser att man genom erfarenhetsutbyte växer man som människa och vill därför fortsatt arbeta för att öka internationaliseringen inom gymnasie- och vuxenutbildningen i Region Örebro län.

För mer information

Läs Region Örebro läns artikel om Evas korttidstjänstgöring här.

Eva Sund under sin korttidstjänstgöring i Bryssel