Papola Sadik 2019-02-11T13:47:16+02:00

Papola Sadik

Som Information Officer på Central Sweden stödjer Papola kontoret genom att bidra till arbetet inom de prioriterade bevakningsområdena forskning och innovation samt sammanhållningspolitiken. Utöver detta är hon även involverad i arbetet kopplat till Vanguardinitiativet och smart specialisering, kontorets nyhetsbevakning och rapportering samt kommunikationsarbete, där bland annat strategisk utveckling av intern och extern kommunikation ingår.

Papola kommer från Örebro men studerar för tillfället Politices Kandidatprogrammet vid Lunds universitet.