Johan Fröding 2019-01-22T14:05:08+02:00

Johan Fröding

Som information Officer på Central Sweden stödjer Johan kontorets arbete genom att bidra till Central Swedens arbete inom kontorets prioriterade bevakningsområden. Utöver detta är han även involverad i arbetet kopplat till ERRIN-nätverket, kontorets nyhetsbevakning och rapportering samt kommunikationsarbete, där bland annat strategisk utveckling av intern och extern kommunikation ingår.

Johan kommer från Filipstad och studerar Europaprogrammet med inriktning mot kulturgeografi vid Göteborgs Universitet.