Eva Björk

eva_300x225

Eva tillträdde som kontorschef på Central Sweden i slutet av januari 2016. Närmast kommer Eva från DG REGIO, Europeiska kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik. Dessförinnan arbetade Eva under flera år på Oslo regionens EU-kontor här i Bryssel. Förutom att leda kontoret, ansvarar Eva även för Central Swedens påverkansarbete inom sammanhållningspolitiken samt området Transport och infrastruktur.

Evas bevakningsområden