David Erlandsson 2018-10-02T15:16:10+02:00

David Erlandsson

David ansvarar för informationen och analysen av den politiska utvecklingen på EU-nivå inom området Transport och Infrastruktur med specifikt fokus på utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). Vidare arbetar även David med frågor inom energi och ett hållbart samhälle.

David processleder även Central Sweden EU-projektanalys (CEPA), en proaktiv projektutvecklingsprocess med syfte att öka medlemmarnas deltagande i EU:s sektorsprogram.

David har studerat kandidat- och mastersprogrammet i Europakunskap med inriktning mot hållbarhetsfrågor vid Göteborgs universitet. Han har tidigare varit praktikant på Göteborgs Stads Brysselkontor och har tidigare arbetat som strateg för internationell samverkan på Region Östergötland.