Konferens om klustrens roll i smart specialisering

Den Europeiska kommissionen bjuder in till konferensen Grow Your Region för att diskutera hur smart specialisering och kluster kan accelerera EU:s ekonomiska tillväxt. Under konferensen kommer det också finnas möjlighet att delta i dialogen kring utformningen av EU:s nästkommande ramprogram för forskning och innovation, FP9.

Under den 8–9 november arrangerar den Europeiska kommissionen den andra upplagan av konferensen Grow Your Region i Valencia, denna gång för att dra lärdomar om hur smart specialisering, EU:s investering- och strukturfonder och kluster kan bidra till tillväxt i unionens regioner.

Bland programpunkterna kan nämnas sessionen ”Smart practices of inter-regional collaboration” som behandlar interregional klustersamverkan och klustrens roll i förverkligandet av smart specialisering. Exempel kommer där ges från olika klusters medverkan i sektorsprogrammet Interreg Europa samt i de så kallade Innosup-1 projekten som finansieras inom ramen för Horisont 2020. Under konferensens andra dag kommer det även finnas möjlighet att lyssna till och delta i samtal om utformningen av EU:s ramprogram för forskning och innovation för perioden 2021–2027.

Konferensen är ett tillfälle att tillägna sig kunskap om klusters roll i förverkligandet av smart specialisering. Regioner och kluster ges också möjlighet att marknadsföra sitt arbete med smart specialisering samt att knyta nya kontakter.

För mer information och anmälan, klicka här.

2017-09-12T14:39:27+02:00 2017-09-12|