Mellan den 11 och 13 juni 2018 bjuder det regionala nätverket European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry (ERIAFF) in till konferens i Seinäjoki, Finland kring framtidens jordbruk. Under dess tre teman ’högteknologisk agrikultur’, ’näring’ och ’big data’ bjuder konferensen till såväl intressanta föreläsningar som goda nätverksmöjligheter.

Mellan den 11 och 13 juni 2018 bjuder det regionala nätverket European Regions for Innovation in Agriculture, Food & Forestry (ERIAFF) in till Food Safety 2020 i Seinäjoki, Finland. Konferensen erbjuder föreläsningar och workshops inom tre teman; ’högteknologiskt jordbruk’, ’kost’ och ’big data’, och innefattar föreläsare från såväl EU:s institutioner som innovativa företag och framåtskridande europeiska regioner. Föreläsningarna täcker således ett flertal ämnen, från tillämpningen av nya teknologier som 3D-skanning inom agrikultur till diskussioner kring hållbara dieter och alternativa proteinkällor.

Utöver föreläsningar erbjuder konferensen tillfällen att nätverka med såväl entreprenörer från industrin som aktörer från andra europeiska regioner.

Sista anmälningsdag är 1 juni 

För registrering till konferensen, klicka här 

För att läsa mer om konferensen och dess program, klicka här

Bild: ERIAFF Network