Konferens om EU:s fortsatta utveckling av bredbandsnätet

Den Europeiska kommissionen bjuder in till temadagar där möjligheter och hinder för en fortsatt utveckling av EU:s bredbandskapacitet diskuteras. Under eventet kommer bland annat European Broadband Awards att uppmärksamma framstående bredbandprojekt i Europa, det nya initiativet The European Network of Broadband Competence Officers att lanseras, samt finansieringsmöjligheter för bredbandsutbyggnad att presenteras.

Den 20–21:a november anordnar EU- kommissionen Broadband Days, två temadagar med diskussioner gällande förutsättningarna för en fortsatt utbyggnad och förbättring av EU:s bredbandsnät.

Samtal kommer föras bland annat om de utmaningar som den fortsatta utbyggnaden av EU:s bredbandsnät står inför, med särskilt fokus på landsbygden. En annan fråga av intresse är hur strategiska mål, förändrad lagstiftning och finansiering kan användas för att förenkla mötet mellan investerare och projekt rörande bredbandsutbyggnad. Evenemanget vänder sig till aktörer som önskar lära sig mer om kommande politiska beslut och finansieringsmöjligheter rörande utvecklingen av bredband inom EU.

Som en del av Broadband Days kommer kommissionen lansera The European Network of Broadband Competence Offices, ett nätverk vars funktion är att erbjuda vägledning till lokala och regionala beslutsfattare för att säkerställa att bredbandsinvesteringar görs så effektivt som möjligt. Vidare kommer vinnarna av European Broadband Awards att utses.

Sista dagen att registrera sig är 10/11 2017.

För registrering och mer information, klicka här

2017-09-11T18:06:07+02:00 2017-09-11|