Vinnova anordnar ett digitala informationsmöte om kluster 5: Klimat,energi och mobilitet inom EU:s nya ramporgram för forskning och innoavation, Horisont Europa, torsdagen den 15 april kl 13.00 – 14:30.

Vinnova kommer att informera om innehållet och den politiska kontexten till Kluster 5, som omfattar klimat, energi och mobilitet, inom det europeiska ramprogrammet Horisont Europa. Vidare kommer även de olika områdesindelningen för klustret, de så kallade destinationerna, att gås igenom. Mötet riktar sig till de som är intresserad av att söka till områdets utlysningar och som vill få en övergripande förståelse för innehållet och de olika strategier och policys som projekt förväntas bidra till. Observera att Vinnova inte kommer att informera om detaljerna för de olika destinationerna eller vilka utlysningar som förväntas komma. Detta kommer vi istället ta upp vid separata informationsmöten längre fram. Se Vinnovas kalendarium för datum och detaljer.

Detta möte är det första av två, sinsemellan likvärdiga, tillfällen. Eftersom antalet digitala platser är begränsat ber Vinnova deltagarna att därför endast anmäla sig till ett av de två tillfällena. Det andra informationsmötet kommer hållas fredagen 23 april, kl 10–11.30.

Anmälan till mötet görs på Vinnovas hemsida, här.

Agenda 15 april

 • Introduktion till Horisont Europa och Kluster 5, Klimat, Energi och Mobilitet
 • Kort om bakomliggande policys för klustret
 • Nästa steg – vilket stöd kan jag få?
 • Möjlighet till frågor

Under den första timman, kl. 13–14, kommer Vinnova att presentera innehållet med viss möjlighet att ställa frågor under avsatt tid. Den sista halvtimman, kl. 14–14.30 kommer att vara en öppen frågestund för dem som vill.

Observera att mötet är digitalt och kommer att hållas på svenska.

Vänligen notera att det är begränsat antal digitala platser på mötet, max 300 deltagare. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista. Mötet kommer inte att spelas in.

Mer information och länkar

Kluster 5, Klimat, energi och mobilitet, är en del av Horisont Europas pelare ”Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft”. Den övergripande ambitionen för klustret är att Europa ska nå klimatneutralitet senast år 2050, med fokus på omställningen av energi- och mobilitetssektorerna. Klustrets områden är indelade i sex destinationer:

 • Destination 1 – Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 • Destination 2 – Cross-sectoral solutions for the climate transition
 • Destination 3 – Sustainable, secure and competitive energy supply
 • Destination 4 – Efficient, sustainable and inclusive energy use
 • Destination 5 – Clean and competitive solutions for all transport modes
 • Destination 6 – Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
 • Läs mer om Horisont Europa på Vinnovas hemsida
 • Läs mer om Horisont Europa på EU-kommissionens hemsida (på engelska)

 

Mer information och anmälan till mötet finns på Vinnovas hemsida. 

Fler händelser

23
apr
2021

Årsmöte Central Sweden ideell förening

Medlemmarna i Central Sweden ideell förening – Region D …

03
maj
2021

EU:s gröna vecka (virtuellt) 3 maj – 13 juni

Varje år anordnas EU:s gröna vecka (EU green week) unde …

26
maj
2021

European Summit on Social Economy

Den 26- 27 maj bjuder Europeiska kommissionen och Mannh …

23
jun
2021

Europeiska forskning- och innovationsdagarna 23-24 juni

Den 23-24e juni arrangeras de Europeiska forskning- och …