Den 9 december 2019 stänger utlysningen för ”såddkapital” inom programmet Interreg Baltic Sea. Såddkapital innebär finansiering för ett förberedande projekt i linje med EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR). Att ansöka om medel för förberedande projekt innebär att ett projekt senare kommer kunna söka medel från de tillgängliga finansieringskällorna inom Östersjöregionen.

Ansökan sker i två steg. I det första steget ska en övergripande ansökan skickas in till de relevanta EUSBSR-policyområdena eller de horisontella åtgärdskoordinatorerna. Den första urvalsprocessen förväntas vara klar den 20 januari 2020. I det andra steget ska de som har blivit antagna i den första urvalsprocessen skicka in en fullständig ansökan till den styrande myndigheten senast den 23 mars. Det andra urvalet av de projekt som kommer att tilldelas finansiering kommer att äga rum under juni 2020.

För mer information
Klicka här för att läsa mer om ansökningsprocessen.
Klicka här för mer information om EU:s Östersjöstrategi.
Klicka här för att få information om kontaktuppgifter till koordinatorer för policyområden och horisontella åtgärder.

Fler händelser

04
feb
2020

International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change

Generaldirektoratet för miljö, DG ENV, organiserar den …

06
feb
2020

Konferens: “Engaging citizens for good governance in Cohesion Policy”

6 februari 2020 kommer en högnivåkonferens om att invol …

01
jun
2020

EU Green Week 2020

Den 1–5 juni 2020 anordnas EU Green Week i Bryssel. Eve …

22
jun
2020

EU Sustainable Energy Week 22 – 26 juni

Årets upplaga av EU Sustainable Energy Week anordnas i …

23
sep
2020

Save-the-date: European Research & Innovation Days 2020

2020 års europeiska forsknings och innovationsdagar kom …