Den 6 – 7 juli bjuder Vanguardinitiatiivets 3DP-pilot in aktörer från pilotens deltagande regioner till ett webbinarium och digital workshop om utvecklingen inom piloten. Under workshopen finns ambition om att utveckla nya europeiska innovationsprojekt inom 3D-printing/additiv tillverkning. Av Central Swedens medlemsregioner delar Region Örebro län och Region Gävleborg i arbetet i piloten och öppnar därmed möjligheten för aktörer från dessa regioner att delta i arbetet. Målgrupp för workshopen är Science Parks, kluster, testmiljöer för 3DP, forskningsinstitut, samt representanter från medlemsregionerna. Under webbinariet kommer information om finansiering för europeiska innovationsprojekt inom 3DP presenteras, till exempel Horisont Europa och interregionala innovationsinvesteringar (I3). Anmälan öppnar inom kort.

För mer information om stormötet, kontakta Mikael Melitshenko, Alfred Nobel Science park. mikael@alfrednobelsp.se

Fler händelser

23
jun
2021

Europeiska forskning- och innovationsdagarna 23-24 juni

Den 23 – 24 juni arrangeras de Europeiska forskning- oc …

24
jun
2021
28
jun
2021

Infodagar Horisont Europa

Information om de olika delarna i programmet och möjlig …

23
sep
2021

CPMR Östersjökommissionen generalförsamling

Den 23 september samlar Östersjökommissionen inom det e …

23
sep
2021

Interreg Central Baltic årskonferens

Länka samman gränssamarbeten och programperioder är tem …