Plenarsammanträde för Vanguards 3DP-pilot

Den 14 december bjuder Vanguardinitiativets 3DP-pilot in till plenarmöte i Bryssel.  Mötet syftar till att bidra i den fortsatta utvecklingen av 3DP-pilotens demonstrationsprojekt genom att undersöka eventuella utmaningar i utvecklingen av projekten och hur dessa ska överbryggas samt erfarenhetsutbyte av goda exempel om till exempel interregional finansiering. Eventet är en möjlighet för kluster, science parks och andra aktörer i Central Swedens medlemsregioner att få mer information om utvecklingen inom demonstrationsprojekten och hur nya aktörer kan engagera sig.

För mer information 

Klicka här för att läsa mer om eventet. 

Fler händelser

17
Dec
2018

Central Sweden hemmavecka

Den 17 – 21 december har Central Sweden hemmavecka. 17 …

18
Dec
2018

Plenarsammanträde Vanguardinitiativets pilot för hållbar och effektiv tillverkning (ESM)

ESM-piloten har plenarsammanträde i Bryssel den 18 dece …

24
Dec
2018

Central Sweden julledighet

Den 24 december – 4 januari går Central Sweden på julle …

13
maj
2019

EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa uppla …

17
jun
2019

EU Sustainable Energy Week 2019

Den 17- 21 juni 2019 är det dags för EU Sustainable Ene …

07
okt
2019

Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC)

Den 7–10 oktober 2019 arrangerar EU-kommissionens gener …

2018-11-29T14:56:26+00:00 2018-11-29|