Onlinesänd informationsgenomgång om Horisont 2020:s projektutlysning “Artificial intelligence in manufacturing”

Den 18 november kommer kommissionen att anordna en onlinesänd informationsgenomgång om Horisont 2020:s öppna projektutlysning ”ICT-38-2020 Artifial intelligence in manufacturing”. Projektansökningar till denna utlysning ska syfta till att utveckla metoder för bättre användning av artificiell intelligens inom tillverkningsindustrin.

Projektutlysningen ”Artificial intelligence in manufacturing” syftar till att stödja tillverknings- och processindustrin i att integrera artificiell intelligens i produktionen. Artificiell intelligens inom tillverkningsindustrin kommer att skapa ett mervärde för den europeiska ekonomin genom att bidra till en högre kvalitet på produkter och förbättra produktionsplaneringen och på det sättet skapa mesta möjliga vinst av alla tillgängliga resurser. Det finns två olika fokusområden för projektet. Fokusområdet forskning och innovation förväntas få mellan 4 – 6 miljoner euro i stöd från programmet och fokusområdet koordinering och stödåtgärder förväntas få ungefär 0,5 miljon i stöd från programmet.

Ansökningsperioden för projekt stänger den 16 januari 2020

För mer information
Klicka här för att läsa mer om och anmäla dig till den onlinesända genomgången om projektet.
Klicka här för att läsa mer om projektet Artificial intelligence in manufacturing och för information om hur du ansöker.

Fler händelser

14
nov
2019

Smart Regions 3.0

Den 14 – 15 november 2019 anordnas den tredje upplagan …

15
nov
2019

Informationsgenomgång om europeiska digitala innovationshubbar (EDIH)

Den 15 november 2019, klockan 11.45. kommer en informat …

19
nov
2019
20
nov
2019

Future of Food Conference

Den 20 november 2019 anordnar EIT och tankesmedjan Frie …

21
nov
2019

Vanguards politiska årsmöte

Den 21 november anordnas Vanguardinitiativets politiska …

22
nov
2019

Seminarium om utvecklingen av TEN-T

Den 22 november anordnar Central Sweden, Region Örebro …

22
nov
2019

Seminarium om det svenska skogsbruket och dess roll i EU:s klimatarbete

Brysselkontoret North Sweden European Office anordnar d …

22
nov
2019

Europaforum 2019 om smart specialisering, Gävle

Det är viktigt att kommuner och regioner tar vara på de …

26
nov
2019

EU Design Days

Den 26 november 2019 anordnar nätverk ERRIN årets uppla …

26
nov
2019
02
dec
2019

Broadband days 2019 2 – 3 december i Bryssel

Den 2 – 3 december anordnas konferensen Broadband days …

02
dec
2019

LLLWeek 2-6 december 2019

2–6 december anordnas Veckan för livslångt lärande (LLL …

09
dec
2019

Utlysning för ”såddkapital” inom programmet Interreg Baltic Sea Region stänger den 9 december

Den 9 december 2019 stänger utlysningen för ”såddkapita …

04
feb
2020

International Conference Forests for Biodiversity and Climate Change

Generaldirektoratet för miljö, DG ENV, organiserar den …

2019-10-29T10:49:18+01:00 2019-10-29|